محموله ۳ میلیون تنی ذرت و سویا در راه ایران

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی:

 

در پایان ۶ ماهه ابتدایی سال قبل حدود ۸۰ کشتی در بنادر و لنگرگاه ها در صف تخصیص قرار داشتند که هم اکنون تنها ۳۰ کشتی حامل نهاده در بنادر ایران موجود است.

 

در حوزه واردات نهاده‌های دامی حدود ۳ میلیون تن ذرت و سویا خریداری شده که به زودی در دسترس کشور قرار خواهد گرفت.

 

۳ میلیون تن نهاده جدید از قبیل ذرت و سویا خریداری و در راه کشورمان است و هم اکنون نزدیک به یک میلیون تن جو در انباهاری مرتبط قرار دارد.