فعالیت شرکت از ابتدا تا کنون

شرکت سرآمد صنایع بهشهر از  سال ۸۶ با هدف انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری راه اندازی شده است و اساسنامه جامعی برای شرکت ثبت شده است که شامل تمامی فعالیتهای عرصه اقتصادی اعم از واردات، صادرات، فعالیتهای خدمات مشاوره ای بوده است . نوع کالا و خدماتی که شرکت تا کنون نسبت به واردات و خرید و فروش آن اقدام کرده است تنوع زیادی داشته است .

 

واردات :

خوراکی

  • پالم

دانه های روغنی

  • آفتابگردان
  • کلزا

نهاده های دامی

  • ذرت
  • سویا
  • کنجاله سویا
  • جو

صادرات

سنگ آهن