گوشت گوساله منجمد برزیلی:

  کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع آب و هوا در سال های اخیر همواره برای تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز خود از واردات استفاده کرده است، واردات انواع گوشت قرمز در کشور برای جبران کسری در حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تن می باشد که معمولا بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد از رقم ذکر شده مربوط به گوشت منجمد بدون استخوان گوساله می باشد.